ЈАВНЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА 3 УЧЕСНИЦИ НА  (TOSCA)– обука и поддршка на организации активни во волонтерски активности

Согласно Решението за објавување на јавен повик бр. 21-485/2 од 10.04.2023 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го објавува  ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ИЗБОР НА 3 (ТРИ) УЧЕСНИЦИ НА  (TOSCA)– обука и поддршка на организации активни во волонтерски активности во Европски солидарен корпус 24-28 Април 2023 година | Кавала , Република Грција Националната […]

ЈАВЕН ПОВИК За програмата „ Европски солидарен корпус“

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност објавува: ЈАВЕН ПОВИК За програмата „ Европски солидарен корпус“ Крајни рокови ( за 2023 година) Тип на проекти  Волонтерски проекти  23 Февруари, 4 Октомври Солидарни проекти  23 Февруари  За повеќе информации за сите акции, формуларите за апликација и водичите за апликанти може да ги најдете на: www.na.org.mk […]

Повик за предлог-проекти 2023 – EAC/A14/2022 – Европски солидарен корпус

1. Вовед и цели  Овој повик за предлог-проекти се заснова на Регулативата (ЕУ) 2021/888 на Европскиот парламент и на Советот од 20 мај 2021 година со која се воспоставува Програмата за европскиот солидарен корпус, како и на Годишната програма за работа на Европскиот солидарен корпус за 2022 година (C(2022)5757).Програмата на Европскиот солидарен корпус го опфаќа […]

 Повик за пријавување на тековни волонтери за учество на обуки – ЕСК

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во месец септември 2022 година ќе одржи редовни обуки за тековни волонтери кои се во Република Северна Македонија преку програмата Европски солидарен корпус.    Ги повикуваме сите организации со валидна Ознака за квалитет кои имаат тековни волонтери со волонтерски активности повеќе од 2 месеци да ја пополнат […]

Реализирани промоција на веб страна за програмата Европски солидарен корпус и воведен состанок за добитници на грант за предлог проекти од програмата Еразмус+ и Европски солидарен корпус

На 20 декември 2021 година во просториите на Националната агенција во Скопје, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност реализираше промоција на веб страна за програмата Европски солидарен корпус и воведен состанок наменет за организации добитници на грант за предлог проекти од програмата Еразмус+ и Европски солидарен корпус.  На настанот учествуваа 10 претставници на […]

Повик за 2 учесници за “Кратка студиска посета & градење на капацитети на oрганизациии во Европски солидарен корпус “ 15-19 ноември 2021 во Анталија , Турција

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во сорабтока со Националната агенција на Турција објавува повик за 2 учесници од Република Северна Макдонија кои ќе учествуваат на “Кратка студиска посета & градење на капацитети на организациии во Европски солидарен корпус “, од 15 до 19 ноември 2021 во Анталија , Турција.  Цели на настанот:  […]

Реализирани 2 задолжителни обуки “On arrival” и “Mid-term evaluation” за волонтери кои се на волонтерска активност во Република Северна Македонија

Од 28-30 јули 2021 година во хотел “Амбасадор” во Скопје, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност реализираше 2 редовни обука за вкупно 13 волонтери кои се вклучени во волонтерски активности во Државата преку програмата Европски Солидарен Корпус.  На обуката учествуваа 13 волонтери кои се на волонтерска активност во државата, 13 на “On arrival […]

Европскиот Солидарен Корпус има за цел да поттикне солидарност во европското општество, со ангажирање на млади луѓе и организации во достапни и високо … [види повеќе]

Контакт

Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000, Скопје

Работно време

Пон – Пет: 08:00  – 16:00 

Национална Агенција за Европски Образовни Програми - Сите права задржани © 2021.