Повик за 2 учесници за “Кратка студиска посета & градење на капацитети на oрганизациии во Европски солидарен корпус “ 15-19 ноември 2021 во Анталија , Турција

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во сорабтока со Националната агенција на Турција објавува повик за 2 учесници од Република Северна Макдонија кои ќе учествуваат на “Кратка студиска посета & градење на капацитети на организациии во Европски солидарен корпус “, од 15 до 19 ноември 2021 во Анталија , Турција. 

Цели на настанот: 

Настанот ќе овозможи младински работници и организации кои работат во Европски солидарен корпус да се запознаат со младинската работа и активностите на младинскиот сектор во Анталија преку директни контакти и размена на идеи за идни заеднички активности. За таа цел ќе бидат реализирани комбинирани активности на посети со работни сесии фокусирани на вмрежување, размена на искуство и добри пракси во работата. За време на настанот учесниците ќе имаат можност да дискутираат и за релациите на организациите со Европски солидарен корпус и волонтерство.

Настанот ќе овозможи

– неколку посети на лице место на тековни проекти во Анталија кои се финансирани преку Европски солидарен корпус; 

– можност за креирање на нови партнерства и вмрежување за учесниците и организациите кои работат во Европски солидарен корпус; 

– споделување на добри практики и реални ситуации во кои работат претставниците на организациите од државите членки на ЕУ, партнерските држави и Турција; 

– мапирање на влијанието на Европски солидарен корпус на одржливоста на проектите од ЕСК;   

Профил на учесници:

– Претставници на организации активни во имплементација на проекти преку програмата Европски солидарен корпус

– Младински работници 

– Младински лидери 

– Ментори (на волонтери , на учесници преку програмата Европски солидарен корпус)  

Патни трошоци за учесниците: 

–  По приемот на сите апликации од заинтересирани учесници НАЕОПМ ќе изврши селекција на вкупно 2 учесници . 

– На селектираните учесници на настанот трошоците за пат ќе им бидат покриени од страна на Националната агенција со купување на повратен авио билет на релација Скопје – Анталија – Скопје со датум на поаѓање 15.11.2021 и датум на враќање 19.11.2021 година. 

Трошоци за сместување и храна: 

– од страна на организаторот Националната агенција на Турција за сите учесници покриени се трошоци за оброци, кафе паузи и сместување. 

– Учесниците ќе бидат сместени во еднокреветни соби и трошоците за сместување ги покрива Националната агенција на Турција  

КОВИД  19 мерки за патување и сместување во хотел:  

– Сите заинтересирани учесници мора да ги исполнат актуелните КОВИД 19 мерки кои се валидни за патување во Република Турција

– трошоци за КОВИД 19 / антиген тест нема да бидат покриени од организаторот или од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Учесниците кои немаат Сертификат за примени 2 дози на вакцина сами ги покриваат трошоците за КОВИД 19 / антиген тест.     

– заштитни маски, средства за дезинфекција и сите други потребни елементи за заштита за време на настанот ќе бидат обезбедени од  Националната агенција на Труција. 

– настанот ќе биде органзиаиран со почитување на социјална дистанца , мерки за хигиена , носење на маска со строга контрола за почитување на истите.  

– Пред почеток на секоја сесија на сите учесници ќе им биде мерена температура пред влез во салата за состаноци. 

– Распоредот на седење на учесниците во салата за настани  ќе биде во согласност со препорачана социјална дистанца. 

– Кафе паузите ќе бидат организиарани на отворен простор на тераса друго место на отворено ,  надвор од салата за состаноци.  

– Работните материјали ки ќе бидат дистрибуирани од организаторот секој учесник ќе ги добие индивидуално.   

Доколку имате интерес за учество Ве молиме пополнете го образецот со соодветни информации и најдоцна до 11.00 ч. до  03.11.2021  година испратете го по емаил на: Snezana.simonovska@na.org.mk    

Образецот може да го преземете со клик на следниот линк.

Претходно Реализирани 2 задолжителни обуки “On arrival” и “Mid-term evaluation” за волонтери кои се на волонтерска активност во Република Северна Македонија

Leave Your Comment

Европскиот Солидарен Корпус има за цел да поттикне солидарност во европското општество, со ангажирање на млади луѓе и организации во достапни и високо … [види повеќе]

Контакт

Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000, Скопје

Работно време

Пон – Пет: 08:00  – 16:00 

Национална Агенција за Европски Образовни Програми - Сите права задржани © 2021.