City Department Contact Info

These are our network location over the world specific foreign charitable organization.

Leave your Message

Contact us today using this form and we will reach you asap.

  Европскиот Солидарен Корпус има за цел да поттикне солидарност во европското општество, со ангажирање на млади луѓе и организации во достапни и високо … [види повеќе]

  Контакт

  Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.17
  1000, Скопје

  Работно време

  Пон – Пет: 08:00  – 16:00 

  Национална Агенција за Европски Образовни Програми - Сите права задржани © 2021.