Повик за предлог-проекти 2024 – EAC/A11/2023

Европски солидарен корпус (C/ 2023/1263) Врз основа на Решение за објавување на Јавен повик бр. 21-152/2 од 31.01.2024дина, Националната агенција објавува Повик за предлог-проекти за 2024 година на Европската Комисија за програмата Европски солидарен корпус:    Службен весник на Европската Унија:  C 2023/1263 од 29.11.2023 Повик за предлог-проекти 2024 – EAC/A11/2023 Европски солидарен корпус (C/ […]

Европскиот Солидарен Корпус има за цел да поттикне солидарност во европското општество, со ангажирање на млади луѓе и организации во достапни и високо … [види повеќе]

Контакт

Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.17
1000, Скопје

Работно време

Пон – Пет: 08:00  – 16:00 

Национална Агенција за Европски Образовни Програми - Сите права задржани © 2021.